Dějiny Muránského skla

 

První zmínky o benátském skle pocházejí už ze 7. století našeho letopočtu. Až ve století dvanáctém se však umělečtí skláři začali zajímat o tento obor a dosáhli tak oficiálního uznání. Z bezpečnostních důvodů, kvůli častým požárům v okolí sklářských dílen, byly postupně sklárny vystěhovány z centra Benátek na ostrov Muráno. Zanedlouho potom už bylo Muráno pro Benátky jedním z nejdůležitějších zdrojů financí. O tom, jak důležité bylo sklářské umění pro tehdejší společnost, svědčí i fakt, že bylo přímo zakázané vyučovat sklářské řemeslo jinými než mistry z Murána. Díky tomu se všichni skláři z ostrova stali nakonec jeho vězni - což bylo dokonce zapsáno v zákoně: „Žádný sklář nesmí opustit území nejjasnější Benátské republiky. Pokud tak učiní, bude nejdříve vyzván k návratu. Pokud neuposlechne, bude jeho rodina uvězněna. Když se ani tak nevrátí, budou za ním vyslání mstitelé a zbaví ho života.

 

Nejdříve se vyrábělo především užitkové sklo – láhve, sklenice, lampy, ale také svaté obrazy. Už v 15. století byly známy a užívány všechny technologie zpracování skla, jak je známe v současnosti. Jen kvalita skla i jeho zpracování je dnes přece jen na vyšší úrovni, což je dané přesnějšími a jemnějšími nástroji i vyšší čistotou skla.

 

Přinášíme vám toto světoznámé sklo z Benátek a ostrova Muráno v podobě krásných šperků!

 

Přejeme vám veselé nakupování!